Thursday, May 19, 2005

De ja vu'

Dua tahun lalu
dan kamu

Seseorang mengantarku

ke De ja vu'
semalam

Bayangan kamu
menghempasku lagi

melemparku
dalam lorong cerita
tentangmu

Bukan kamu

seseorang
yang hadir dan menarikku

dalam De ja vu'

No comments: